Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många skilda sorters preppare där alla har sina egna tankar om vad de förbereder sig för.
Således finns det lika många olika sätt att ”bli” en preppare.

Somliga kanske enbart vill klara sig genom ett längre strömavbrott medans andra förbereder sin familj att klara av en kärnvapenattack av okänd makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver föda, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller åtminstone erhålla information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som välmående person ska kunna klara dig i 72 timmar utan undsättning av utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka främst ska kunna få ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt here så finns det INGEN försäkran att man kommer erhålla hjälp efter 72 timmar av någon myndighet.

Se därför till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva överge hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars förbrukning av hemma är vatten, föda, läkemedel, något att värma er med om det är kallt och något sätt att erhålla information från omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

igenom att läsa denna blogg får du en utmärkt början även om du är novis på prepping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *